اقامه نمازجمعه شهرستان شهریار توسط حجت الاسلام حیدری
نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار توسط حجت الاسلام حیدری مدیرناحیه شهیداشرفی اصفهانی اقامه گردید